Viktig påminnelse

Etter at fakturaer for medlemskap har forfalt mangler vi fortsatt innbetaling fra ca 80 medlemmer. Det er mye.
Det ble jo en del rot fra Min Idrett, så her er nok noe av årsaken – men den endelige fakturaen ligger ubetalt i Min Idrett dersom du ikke har fått betalt.

Det skal nå være sendt ut SMS til de som ikke har fått betalt ennå – men sjekk gjerne i Min Idrett dersom du er usikker.

Det er veldig viktig at de medlemmene som skal være med å trene og spille har en betalt faktura, mest av alt på grunn av forsikringene.

For de som ikke skal være medlemmer lenger er det viktig å melde seg ut av klubben, også via Min Idrett. Da får vi «nullet ut» utsendt krav.
Det holder dessverre ikke bare å la være å betale faktura.

Skulle noen ha utfordrende økonomi denne vinteren, minner vi om at man kan søke solidaritetsfondet om bistand. Vår eksterne forvalter av fondet behandler søknader fortløpende.

Alle barn skal med det kunne få oppleve gleden ved basket, uavhengig av økonomi denne vinteren. Se informasjon på vår hjemmeside.

Ved spørsmål kan dere sende mail til post@stormungdom.no