INKLUBASKET I TROMSØHALLEN 14. MARS 2020 ER AVLYST

InkluBasket er et landsomfattende inkluderingsprosjekt i regi av Norges Basketballforbund og Inklu AS.
14. mars skulle vi feirer prosjektet med trening og BLNO-kamp i Tromsøhallen, men pga smittefaren er arrangementet avlyst.