Utsatt frist for årsmøtet i idrettslaget

Fristen for gjennomføring av årsmøtet i idrettslaget er utsatt til 15. juni 2021.

I utgangspunktet må idrettslaget avholde et fysisk årsmøtet innen utgangen av mars, men som følge av pandemien har NIF besluttet å utsette fristen for 2021. Bakgrunnen for utsettelsen er at NIF ønsker å gi idrettslagene mulighet til å gjennomføre årsmøtet med fysisk oppmøte. Dersom dette viser seg å ikke bli mulig innen den nye fristen, så må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni 2021. 

https://www.basket.no/nyheter/2021/utsatt-frist-for-arsmotet-i-klubb/

Tromsø Storm Ungdom tar sikte på å avholde årsmøtet i løpet av mai måne.