Unge for eldre – U15 G sprer julestemning på byens sykehjem

De siste årene har det vært økt fokus på ensomhet blant eldre, særlig i jula. Dette har vi snakket om på U15- guttelaget i basketklubben Tromsø Storm Ungdom, og vi ønsket i år å gjøre en innsats for denne sårbare
gruppen i samfunnet.

Med Fjordkrafts støtte, gikk vi i gang med planleggingen av prosjektet. Vi avtalte å besøke forskjellige sykehjem i Tromsø i desember for å spre juleglede. Initiativet ble svært godt tatt imot, og vi har vært på besøk både på ukedag og i helg. En av guttene holdt en liten introtale der han fortalte litt om hvem vi er og om basketball i Tromsø og Nord-Norge. Deretter sang vi julesanger for beboerne. Guttene hadde øvd inn tre julesanger med bevegelser og fremførte dette sammen med trener Dana Meknas og to foreldre. Sangtekst ble delt ut, og flere av de eldre og de ansatte ble med på å synge. Etterpå delte vi ut bakst som vi hadde bakt og tatt med, og guttene satte seg ned og holdt beboerne med selskap i vel en time. Det var mye smil og god stemning, og praten gikk lett. Da vi til slutt takket for oss og dro, fikk vi vite at sykehjemmene svært gjerne ønsket seg besøk av oss på nytt i løpet av det kommende året, og at de hadde satt enormt stor pris på besøket.

Vi har brukt tid på å snakke om viktigheten av dette tiltaket på laget, både blant guttene og i foreldregruppa, som umiddelbart lot seg engasjere i prosjektet og velvillig stilte opp. For guttenes del handler det om å bygge sosial kompetanse, få et innblikk i hverdagen til en del av den eldre befolkningen og bidra til samfunnet ved å gi tilbake. De har virkelig forstått viktigheten av og bakgrunnen for dette prosjektet, og samtlige av guttene stilte opp med glede. Det var en veldig god opplevelse for dem, der de også fikk gjøre noe sammen som lag for andre, der det eneste målet var å spre julestemning og ha det hyggelig sammen med andre mennesker. Prosjektet var svært vellykket og ble en stor suksess.

Vi ønsker å takke både sykehjemmene vi besøkte for å ha tatt så godt imot oss og Fjordkraft, som støttet dette tiltaket.