Trener 1 kurs

Da blir det trener 1 kurs, siden vi er pilot på denne gjennomføringen så kjører vi ingen påmeldingsavgift.

Digitale samlinger. Teori med oppgaver. Obligatorisk. 

14. oktober        19-21 

28. oktober        19-21

11. november    19-21

2. desember      19-21

* Forut for hver digital samling blir det forberedelse (video og oppgave) og i etterkant en «etterarbeidsoppgave»/evaluering.

Samlingshelg i Tromsø. Praksis. Obligatorisk. 

15. januar – 18-21

16. januar – 10-13 og 14-16

17. januar – 10-13 og 14-16

Påmeldingsskjema kommer til uka.