Sesongstart og treningstider

Da har vi endelig fått lagt ut treningstider for kommende sesong, og trener/assistenttrener der det er klart.

Det har vist seg å være vanskelig å få tak i en trener, som kunne ta de lagene våre som Trener Stefan ikke har. Antatt på grunn av Korona er det ikke så mange som beveger på seg, som normalt.

Og så sent som nå i helgen glapp den Sportslig Utvalg og Styret har hatt dialog med i sommer, og dermed også den store planen med treningstider som det lå mye arbeid i.

Men Sportslig Utvalg hadde allerede en plan B som de er fult i gang med nå, hvor vi får inn dyktige elite-spillere som får treneransvar, sammen med assistent trenerne mange av lagene allerede kjenner. Her vil det antageligvis gjøres avtaler inn i kommende uke.

Det er ventet at treningsdager og tider dermed kan endre seg noe underveis – for å både passe til treners timeplan og ledig halltid. Og så ønsker vi å finne mer treningstid til noen av lagene enda.

Men treningene starter opp kommende uke – som på planen her, og det er vi svært glade for.

Det viktigste er å få alle barn og ungdommer i gang nå. Få de inn i hallene til fellesskap og utvikling alene og sammen.

Vi skal også få lagt ut oversikt over serie- og turneringer, slik at de ulike lagene kommer i gang med planlegging.

Det skal blir godt å komme i gang igjen, spillerne gleder seg, nye og gamle trenere er nok også klar for å starte.

Måtte vi endelig få en tilnærmet normal sesong innenfor trygge rammer.

Trenigstider:

https://stormungdom.no/treningstid-ungdomslagene/

https://stormungdom.no/treningstid-blno-kvinner/

Trenigstider skolelagene ikke klare enda.