Romjulscamp 27. – 28. desember (arrangeres av Tromsø Storm Ungdom)

Romjulscampen arrangeres av Tromsø Storm Ungdom og ledes av klubbens hovedtrener Stefan Petterson.

Treningsopplegget legges opp etter alder og nivå på spillere i samarbeid med unge trenere i klubben.

Kl. 11:00 – 13:00 (spillere født 08-09-10)
Kl. 15:00 – 17:00 (spillere født 06-07)

Sted: Gyllenborghallen
Pris: 400.-
Påmeldingsfrist: 24. desember
(Maks 40 spillere)

NB! På grunn av Corona-restriksjoner har vi kun mulighet til å tilby plass til 40 spillere per gruppe. Betaling gjøres derfor etter at påmelding er bekreftet på e-post.

Betales til Tromsø Storm Ungdoms konto: 4750.24.96634.
Merk betalingen «Romjulscamp 2020» og navn på spiller.

Husk coronareglene:

1. Spillere som har symptomer på sykdom skal ikke møte.
2. Spillere som ankommer skal ikke møte eller ha kontakt med spillere som er på vei ut.
3. Foreldre og søsken har ikke lov til å gå inn i eller oppholde seg i hallen, kun spillerne.
4. Det er fortsatt viktig at spillere og ansvarlige følger gode rutiner for hygiene, spesielt håndhygiene.

Vi ber alle om å være nøye med å følge disse.

Kontaktperson: kristin.aaberg09@gmail.com