Retningslinjer for kommende uke

Per søndag foreligger det ingen retningslinjer som sier at vi ikke kan opprettholde et tilbud om trening, for våre barn og unge i Tromsø Storm Ungdom.

Dermed åpner vi for at de lag og trenere som ser at de vil klare å ha fysiske treninger uten nærkontakt, så langt som mulig kan få gjennomføre dette.

Forutsetningene er da naturligvis at alle i karantene holder seg hjemme, inkludert de med tegn til sykdom/forkjølelse, at man klarer å gjennomføre rutiner knyttet til desinfisering ved treningens start og slutt – og at man velger en treningsform hvor det er mulig å unngå nærkontakt. Hver enkelt trener får også avgjøre om denne trenger hjelp fra foreldre for å gjennomføre treninger denne mener er trygg. Om man for eksempel deler treningen opp i løping/styrke i tillegg til ballspill.

Vi ønsker alle så langt som mulig at spillerne våre skal få være i aktivitet gjennom vinteren, inntil eventuelt nye retningslinjer foreligger. Som vi vet kan det endre seg fort.

BedSys- og Hermes-serien 14/15 november kan vi dessverre ikke gjennomføre, til det er smittesituasjonen i Tromsø for usikker. Vi hadde et antatt trygt opplegg klart, men opplever likevel at risikoen teoretisk er der. Vi håper derimot å kunne flytte den ut i desember, dersom det da skulle la seg gjøre å lage et nedskalert og trygt arrangement for kamptrening. Lik det vi hadde planer om for kommende helg. Vi beklager dette.

Vi håper alle tar vare på hverandre fremover.