Politiattest

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Alle trenere og assistenttrenere i Tromsø Storm Ungdom skal ha politiattest før de starter opp som trenere. Politiattesten må fornyes hver 3. år.

Les mer om politiattest hos Idrettsforbundet.

Å søke om politiattest er enkelt, og kan gjøres her

Styreleder i styret, Asle Morten Karlsen, er politiattestansvarlig i Tromsø Storm Ungdom.