Påvist covid smitte i forbindelse med helgens byserie

Hei alle, I forbindelse med byserien denne helgen – har en av våre spillere fått påvist covid.
Alle nærkontakter er nå blitt varslet, i tråd med Tromsø kommunes retningslinjer.

I tillegg informerer vi til alle, slik at de av dere som var tilstede – kan teste dere dersom dere skulle oppleve symptomer.

Dersom det er spørsmål eller usikkerhet knyttet til dette, kan man ringe Tromsø kommunes koronatelefon.
Informasjon om dette ligger på kommunens nettsider. ✨

Det er og har vært svært viktig for Storm Ungdom å gjennomføre sine arrangementer på en forsvarlig måte med tanke på smittevern. Likevel vil vi aldri kunne sikre oss helt, særlig med den økende smitten vi nå ser også i Tromsø.

Vi vil fortsette å ha fokus på smittervern på våre treninger nå frem mot jul. Derfor minner vi alle våre flotte spillere om at dersom dere er forkjølt eller opplever andre symptomer- er det viktig at dere holder dere hjemme.

Dette kommer til å gå over😊Inntil da, tar vi vare på hverandre, slik at vi får gleden av å spille basket sammen også i tiden fremover💙