Oppdatering retningslinjer

Etter dialog med idrettslagene har vi nå gjort noen små endringer i retningslinjene. Vedlagt ligger oppdatert versjon.

Vil og poengtere at dersom det er noen yngre treningsgrupper der barn har behov for å ha en forelder med, vil det være mulig dersom forelderen telles inn som en utøver i treningsgruppen. Dem samlede gruppen da bestående av utøvere og foreldre må fortsatt ikke overskride 20 personer (eneste unntak er trener).

Endringer som er gjort i retningslinjene for bruk av idrettshaller og gymsaler under Covid-19:

Avsnitt: Smitteforebyggende tiltak

  • Punkt 2. er endret til at trener ikke lenger telles med i treningsgruppen på 20 personer. Det vil si at det kan være opp til 20 utøvere i treningsgruppene og at trener da kommer i tillegg til de 20.
  • Har lagt til punkt 3.
    I de idrettshallene der man fysisk kan dele opp hallen med skillevegger vil det være tillatt å være inne med flere grupper på opptil 20 personer samtidig. Dette er med forbehold om at hallen er stor nok og at man legger til rette for at smittevern fortsatt kan ivaretas på en god måte. Det er da viktig at disse gruppene behandles som to forskjellige grupper og ikke blandes under treninger. Gruppene skal bruke forskjellige toaletter og holde god avstand til hverandre under hele oppholdet i idrettshallen.