Oppdatering og presiseringer av retningslinjene for bruk av idrettshaller og gymsaler i Tromsø kommune

Hei!

Vi har i dag hatt en gjennomgang av retningslinjene til kommunen for bruk av de kommunale innendørs idrettsanleggene.

Vi har gjort en presisering om smitteforebyggende tiltak, punkt fire, som omhandler hvem som kan trene og konkurrere. Vi har også tatt inn et punkt om den faseinndelte åpningen for idrettsaktivitet.

Videre har vi laget et notat som presiserer begrensninger i antall deltakere, som en følge av fredagens oppdatering med effekt fra i dag.

Med vennlig hilsen

Carl Joacim Fensbekk
Idrettsrådgiver
Seksjon for byutvikling, Park, idrett og friluft