Oppdatering angående kommunale idrettsanlegg

Hei alle idrettsvenner!

Viser til pressekonferanse fra regjeringen 18. Januar ang. restriksjoner som følge av covid-19.

Det ble 4. januar innført nasjonale restriksjoner for organisert fritidsaktiviteter, hvor alt av innendørs aktivitet ble anbefalt avlyst. Tromsø kommune fulgte opp denne anbefalingen ved å stenge de kommunale idrettsanleggene. Dette var i utgangspunktet ment å gjelde frem til og med 18. januar.

I dagens pressekonferanse ble det lettet på restriksjonene, og det er nå ikke lenger noen anbefaling om begrensning av organisert aktivitet innendørs for barn og unge.

Samtidig ble det i dag anbefalt at alle arrangementer, også for toppidretten, anbefales utsatt eller avlyst.

For å møte de oppdaterte retningslinjene og anbefalingene åpner Tromsø kommune idrettshallene for trening for barn og unge opp til 20 år for og med Tirsdag 19. januar.
Det vil ikke være tillatt med arrangementer, i tråd med de retningslinjene som er presentert.

Dette vil gjelde inntil videre og nye oppdateringer blir presentert.

Under følger de nye retningslinjene slik som de er presentert på regjeringen.no;

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)

Med vennlig hilsen

Carl Joacim Fensbekk
Idrettsrådgiver
Seksjon for byutvikling, Park, idrett og friluft

Tlf: 48137719 | 48137719
Carl.Joacim.Fensbekk@tromso.kommune.no