Om Ungdomslagene

Klubbens ungdomslag rekrutteres fra kommunens barne- og ungdomsskoler 7. -10. klasse, samt byens videregående skoler. På ungdomstrinnet er lagene kjønnsdelt og inndelt på følgende måte:

U13 – 7. klasse

U14 – 8. klasse

U15 – 9. klasse

U16 – 10. klasse

U17 – 1. gym

U19 – 3. gym

Formålet med aktiviteten i ungdomslagene er det samme som i skolelagene – gi ungene mestringsfølelse rundt bruk av egen kropp, skape gode treningsvaner i tidlig alder, samt utvikle gode og varige vennskap mellom ungdommene. I tillegg er ungdomslagene også en arena for de som vil satse på basket og på sikt spille for BLNO Kvinner eller Tromsø Storm.

Ungdomslagene trener to til fire gang pr uke, og deltar i Vinterligaen (lokalt seriespill for de yngste ungdomslagene), Regionserien (regionalt seriespill for ungdomslag i Region Nord), samt regionalt seriespill i Region Øst (Østlandet, gjelder ikke U13). I tillegg deltar klubben også med lag i NM-cupen.