Om Skolelagene

Klubbens skolelag rekrutteres fra kommunens barneskoler, 1. til 6. klasse. Disse deles gjerne inn på følgende måte:

U8 – 1. og 2. klasse

U10 – 3. og 4. klasse

U12 – 5. og 6. klasse

Formålet med aktiviteten i skolelagene, er å gi ungene mestringsfølelse rundt bruk av egen kropp, skape gode treningsvaner i tidlig alder, samt utvikle gode og varige vennskap imellom ungene.

Skolelagene følger Tromsø kommunes skolerute og trener en gang pr uke. Videre deltar skolelagene 4-5 ganger i BedSys-serien, et superartig  turneringsspill hvor idrettsglede, kameratskap og familiehygge står fokus.

Minoritetslag

Basket er en fantastisk arena for inkludering av innvandrere og etniske minoriteter, og der ønsker Storm Ungdom å være en aktiv bidragsyter gjennom vårt minoritetslag knyttet til Stakkevollan skole. Tiltaket er populært og en berikelse for klubben. 

Laget trenes av Ragnhild Lundesgaard og Vilde Robertsen Sjåvik.

InkluBasket

Norges Basketballforbund (NBBF) og organisasjonen Inklu har startet et landsomfattende inkluderingsprosjekt med navn InkluBasket. Tromsø Storm Ungdom er tilknyttet prosjektet i Tromsø.

Basketball er en inkluderende sport med mye mangfold,  og med inkludering menes her å rekruttere barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter, inn i basketballklubbene. Barna er ofte fra  lavinntektsfamilier, og gjennom prosjektet ønsker man å få dem inn på de ordinære aldersbestemte lagene i klubbene. Ønsket er at barn og etter hvert unge får et større nettverk og sosial kompetanse gjennom basketballklubbene. Dette kan være med på å forebygge utenforskap, rusutfordringer og kriminalitet – og gi stor samfunnsøkonomisk gevinst.

InkluBaskets aktivitet i Tromsø foregår ved Gyllenborg og Tromstun skole rett etter skoletid.