Om klubben

Tromsø Storm Ungdom har 250 medlemmer fordelt på 21 lag i 2020/2021-sesongen. Vi ønsker å spre idrettsglede, gode holdninger og gode verdier blant barn og unge.

Vi er en selvstendig klubb med egen organisasjon og økonomi. Vi har imidlertid et tett samarbeid med FIRI-klubben Tromsø Storm, og sammen satser vi på solid rekruttering i Tromsø. For barn organiserer Tromsø Storm Ungdom 13 barneskolelag på åtte barneskoler, og for ungdom (U13-U19) organiserer klubben åtte lag.

Klubben har et styre på ni personer, et sportslig utvalg på fem personer og en arrangementkomité på fem personer. Se «Om klubben» for mer info om hvem disse er.

Hvert lag skal ha en foreldrekontakt med ansvar for oppdatering av laglister, koordinering av dugnad og inntektsbringende tiltak. Foreldrekontakten er kontaktperson mellom laget og klubben.

Vi ønsker å spre idrettsglede, gode holdninger og sunne verdier blant barn og ungdom i Tromsø.