NRK Super inviterer alle idrettslag og klubber til å danse BlimE-dansen!

Vi danser for vennskap fredag 11. november

BlimE er NRK Supers årlige vennskapskampanje. I utgangspunktet var dette en kampanje rettet
mot barn, men de senere årene ser vi at stadig flere voksne også deltar. Både nødetatene, Hæren
og regjeringen har tidligere deltatt i dansen. Vi opplever at BlimE-dansen blir brukt mer og mer
på idrettsarrangementer og håper enda flere utøvere vil danse i år!