Laguttak til U16-NM

Onsdag 8. januar hadde sportslig utvalg møte hvor det ble behandlet plan for opplegget rundt U16 NM for jenter og gutter. Vedtaket fra sportslig utvalg ble deretter behandlet og godkjent i styret.

Vedtak

For guttene

 • Det skal gjennomføres laguttak til U16-NM.
 • Uttaket blir foretatt etter at vi har gjennomført «try-outs», dvs. uttakstreninger.
 • Baard Stoller gjennomfører uttakstreninger fredag 7. og 21. februar kl 16.30-18.00 i Stakkevollanhallen.
 • Alle U16 og U15, samt utvalgte U14-spillere inviteres til uttakstreninger.
 • Det vil bli tatt ut inntil 14 spillere.
 • Hver fredag fra 28. februar vil NM-laget ha treninger kl 16.30-18.00. Om spillerne er på lag som har egne treninger disse fredagene skal treningene til NM-laget prioriteres. Dette gjelder så fremt ikke noen lag har seriespill i region øst/vest denne helgen. Da vil egne lag prioriteres.
 • Når seriespillet i region øst/vest er ferdig, dvs. etter påske, kan det komme endringer i treningsopplegget og i treningstider for alle lag.
 • Umiddelbart etter treningen 7. februar blir det foreldremøte hvor vi informerer om plan for U16-NM, hvem som inviteres til treningene, og kriterier for laguttaket.

For jentene

 • Det skal gjennomføres laguttak til U16-NM.
 • Uttaket blir foretatt etter at vi har gjennomført «try-outs», dvs. uttakstreninger.
 • Kjerstin Havnes gjennomfører uttakstreninger i en helg som enda ikke er tidsbestemt.
 • Alle U16 og U15, samt utvalgte U14-spillere inviteres til uttakstreninger.
 • Det vil bli tatt ut inntil 14 spillere.
 • NM-laget vil ha egne treninger. Tidene er ikke fastsatt, men vi håper å ha ekstratreninger i utvalgte helger. Om spillerne er på lag som har egne treninger disse helgene skal treningene til NM-laget prioriteres. Dette gjelder så fremt ikke noen lag har seriespill i region øst/vest denne helgen. Da vil egne lag prioriteres.
 • Når seriespillet i region øst/vest er ferdig, dvs. etter påske, kan det komme endringer i treningsopplegget og i treningstider for alle lag.
 • I tilknytning til uttakstreningene blir det foreldremøte hvor vi informerer om plan for U16-NM, hvem som inviteres til treningene, og kriterier for laguttaket.