Kampoppsett BedSys-serien 5. runde 21.03.2020 – avlyst

Bane 1
09:00
09:50Workinnmarka U9Workinnmarka U10
10:40Stakkevollan U10Workinnmarka U10
11.30PAUSE
12.00Workinnmarka U9Stakkevollan U10
12.50Workinnmarka U10Hamna/Kvaløya
13.40Gyllenborg SFOTromsdalen SFO
Bane 2
09:00Hamna/KvaløyaMortensnes
09:50Stakkevollan U12Hamna/Kvaløya
10:40Blåmann U12Tromsø Hockey
11.30PAUSE
12.00Prestvannet U12 HVITHamna/Kvaløya
12.50Prestvannet U12 BLÅMortensnes
13.40Prestvannet U12 HVITTromsø Hockey
Bane 3
09:00Blåmann U12Prestvannet U12 BLÅ
09:50Borgtun/ReinTromsø Hockey
10:40Prestvannet U12 HVITMortensnes
11.30PAUSE
12.00Blåmann U12Borgtun/Rein
12.50Stakkevollan U12Tromsø Hockey
13.40Borgtun/ReinPrestvannet U12 BLÅ