Inntjening til lagkasse!

Dersom laget ditt ønsker å tjene noen kroner til lags- og reisekassa er det siste frist i dag for å melde på ressurser til dugnad Rakettnatt, 26 og 27.august.

Kristin Åberg formidler videre dersom dere ønsker jobb/inntekter🤩

Tilbudet gjelder kun ut dagen!