Innkalling til ekstraordinært årsmøte 28.nov

Tromsø Storm Ungdom innkaller til ekstraordinært styremøte på Rødbanken 28.november kl 18.00.

Det minnes om at bare medlemmer over 15 år med betalt medlemskontigent har stemmerett, samt at valgbegrensningene i NIF’s lov §§2-5, 2-6 og 2-7 gjelder fullt ut på årsmøtet.

Hovedgrunnen til at det innkalles til ekstraordinært årsmøte er valg av ny styreleder i Tromsø Storm Ungdom, samt Sak 6 i sakslisten.

Vi oppfordrer medlemmer, foreldre, trenere og frivillige til å møte opp på dette ekstraordinære årsmøtet for å få et innblikk i hvordan klubben drives.

Vel møtt!

SAKSLISTE, EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2022

Sak 1: Registrering og godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent(er)

Sak 3. Velge protokollfører(e)

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Valg av styreleder

Sak 6: Godkjenning til å starte arbeidet for å se på mulighetene for egen hall til Tromsø Storm . Ungdom

Sak 7: Godkjenning av innkallingen og sakslisten