Innkalling til Årsmøte 2024

Til medlemmene i Tromsø Storm Ungdom

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø Storm Ungdom.

Årsmøtet avholdes 21. mars klokken 18.00 i Rødbanken, Sentrum.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2024 til post@stormungdom.no. Det ønskes at vedlagte forslagsmal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Tromsø Storm Ungdom sin hjemmeside, www.stormungdom.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tromsø Storm Ungdom i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tromsø Storm Ungdom. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., ihht idrettslagets lov § 5 til § 8. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Ellen Elverland kontaktes på 95 99 33 66 eller post@stormungdom.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret