Inklu-basket

Tromsø Storm Ungdom har 250 medlemmer med 20 lag og 22 trenere i 2017/2018-sesongen. Vi ønsker å spre idrettsglede, gode holdninger og gode verdier blant barn og unge.

Vi er en selvstendig klubb med egen organisasjon (Org.nr: 986 247 726) og egen økonomi. Vi har imidlertid et tett samarbeid med ligaklubben Tromsø Storm, og sammen satser vi på solid rekruttering i Tromsø. For barn organiserer Tromsø Storm Ungdom 14 barneskolelag på åtte barneskoler, og for ungdom (U13-U19) organiserer klubben sju lag.

Klubben har et styre på fem personer, en valgkomité på tre personer og vi har et sportslig utvalg på tre personer. Se «Om klubben» for mer info om hvem disse er.

Hvert lag skal ha en foreldrekontakt med ansvar for oppdatering av laglister, koordinering av dugnad og inntektsbringende tiltak. Foreldrekontakten er kontaktperson mellom laget og klubben.

Vi ønsker å spre idrettsglede, gode holdninger og gode verdier blant barn og unge.

Trenings- og kamptilbud

Alle lag i Bedsys-serien (U10 og U12) får tilbud om minst en trening i uken, og alle eldre aldersgrupper får tilbud om minst to treninger i uken. I tillegg er det kamper i Bedsys-serien og i regionsserien som lagene skal spille i.

Regionserien består av lag fra Tromsø, Harstad og Bardu og arrangeres som turneringshelger i de respektive byene.

Kontingent og treningsavgift

Som nytt medlem i Tromsø Storm Ungdom får man, i tillegg til trenings- og kamptilbud, egen nybegynnerball og gratis inngang på Tromsø Storms hjemmekamper.

Nye medlemmer meldes inn via NIFs egne sider «Min idrett«. Se fanen «Bli medlem!» for mer info om hvordan dette foregår.

Husk å melde adresseendringer og slikt til foreldrekontakten.

Kontingenten ble fastsatt til kr. 100,- per person på årsmøtet 2017. Treningsavgiften avhenger av alder. Trykk på fanen «Bli medlem» for mer info om kontingent, treningsavgift og medlemsavgift.

Inntektsbringende aktiviteter

Som i alle frivillige organisasjoner er vi helt avhengige av frivillig innsats. Ved tegning av medlemskap forplikter spillere og foreldre seg til å stille opp på våre inntektsbringende aktiviteter i løpet av sesongen. Når det er sagt, er vi ikke blant de klubbene som har størst arbeidsmengde.

Dugnadsinnsatsen er begrenset til 2-3 oppmøter (billett/kiosksalg) med varighet 3-5 timer i regionseriehelger eller Storms hjemmekamper. Dette blir informert om av foreldrekontakt eller klubbstyret i god tid før hver begivenhet. De som ikke har anledning til å møte må selv sørge for erstatter. Utover dette gleder vi oss til å se alle foreldrene på arrangementene som engasjerte tilskuere!

Foruten billett- og kiosksalg har vi basarboklotteri en gang i året.

Tromsø Storm og basketligaen i Norge (BLNO)
Ligaklubben Tromsø Storm ønsker at flest mulig rekrutter stiller opp på ligakampene. De som har vært på ligakamper kan skrive under på at disse som regel er meget spennende og underholdende. Sett av et totimers besøk i Tromsøhallen disse søndags ettermiddagene!

Husk å ha på klubbgenser eller klær med logo for å komme gratis inn!

Se kampoppsett på Tromsø Storms hjemmeside, www.stormungdom.no.

 

Vi gleder oss til en ny sesong med basketball i Tromsø! 

 

Hilsen
Styret i Tromsø Storm Ungdom

Medlemmer
0+
Lag
0
Trenere
0