Fritidskortet

Fritidskortet er et nasjonalt pilotprosjekt fra Bufdir. De tolv pilotkommunene, inkludert Tromsø, skal i 2020/21 prøve ut tilskuddsordningen. Formålet med fritidskortet er å få flere barn og unge til å delta på fritidsaktiviteter.

Tilskuddet dekker utgifter til faste organiserte fritidsaktiviteter på inntil 800 kroner per halvår. Alle barn fra 6 til 18 år i skolekretsene Sentrum, Stakkevollvegen og Stakkevollan får tilbud om fritidskortet. 

https://www.tromso.kommune.no/fritidskortet.6341234-540240.html