Fritidskortet Tromsø Kommune

Tromsø Kommune åpner fra midten av september opp for at alle barn mellom 6 og 18 kan søke Fritidskortet. Fritidskortet dekker inntil 800 kroner per halvår til fritidsaktiviteter. Man kan bruke kortet som deltakeravgift på alle typer organisert aktivitet innenfor kultur eller idrett, typisk treningsavgift, spillerlisens og kontingent er inkludert.

Tromsø Storm Ungdom har registrert klubben i kommunens portal, slik at våre medlemmer som registrerer seg som brukere, kan søke om å få dekket deler av medlemskontigent av disse midlene.
Du kan søke oss opp på navn eller type idrett.


Søknadsfrist for støtte til høsten 2021 er 30.10.21.

Det er på siden til www.tromso.friskus.com gode beskrivelser av hvordan man lager seg en profil, og hvordan man søker.

Mer informasjon på:

https://www.tromso.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kultur-og-fritidstilbud/stotte-til-kultur-og-fritidsaktiviteter.