Fortsatt mulig å benytte Fritidskortet

Fritidskortet

Pilotprosjektet Fritidskortet er inne i sitt siste semester, men vi har enda masse penger å dele ut. Vi håper dere fortsatt vil hjelpe oss med å få enda flere medlemmer til å søke på denne gode støtteordningen, som dessverre blir avsluttet til sommeren.

Fritidskortet er for ALLE barn og unge fra 6 til 18 år som bor i Tromsø kommune. Fritidskortet dekker inntil 800 kroner per halvår til fritidsaktiviteter. Kortet kan brukes på alle typer organisert aktivitet innenfor kultur eller idrett.

Vi håper på å nå enda flere nå i innspurten. Vi har snapkampanje til ungdommer, kinoreklame, bussreklame, ranselpost til barneskoleelver, annonse i avisa og facebook osv.

Har du ikke fått registrert ditt lag eller forening på vår søknadsportal www.tromso.friskus.com, er det enda mulighet. Portalen blir mest sannsynlig videreført som informasjonskanal og til andre tiltak, så det er flott å være der. Medlemmene deres kan bruke Fritidskortet til å betale inntil kr 800 av medlems- eller aktivitetsavgiften. For ordens skyld, så informerer vi om at Fritidskortet ikke dekker ferietilbud, turneringer, utstyr eller egenorganiserte aktiviteter.

Kriterier for lag og foreninger som vil tilby fritidskortaktivitet 

·        Aktiviteten må gjennomføres minimum 8 ganger pr. halvår.

·        Aktiviteten må være for barn og unge mellom 6–18 år.  

·       Det må være en mulighet for en prøveperiode før barnet binder seg til aktiviteten.

·       Trenere/aktivitetsledere skal ha gyldig politiattest.

·       Prisen på aktiviteten kan ikke øke utover normal prisvekst.

Hvordan søke og søknadsfrist

Søknadsportal Fritidskortet: www.tromso.friskus.com  Søknadsfrist vår-22:  30.6.22

For å søke om Fritidskortet, må medlemmer opprette en bruker på tromso.friskus.com. Der finner de informasjon om lag og foreninger og velger hvordan de vil benytte sitt eller barnets Fritidskort. Ved å registrere kidnummer på mottatt faktura og aktivere Fritidskortet, vil det automatisk dekkes inntil kr 800 av fakturasummen slik at de selv bare skal betale den resterende fakturaen.

De som allerede betalt fakturaen sin, kan finne informasjon om hvordan de kan få Fritidskortet refundert på www.tromso.kommune.no/fritidskortet under fanen refusjonsløsning.

For spørsmål, ta gjerne kontakt på fritidskortet@tromso.kommune.no eller med meg.

Så håper mange flere vil søke om dette før vi avslutter.

Legger med en fil for bruk på skjerm om dere skulle ha tilgang og mulighet til å benytte det.

Takk for at dere samarbeider!

Ha en fin kveld.


Med vennlig hilsen

Lise Fransiska Valle
Rådgiver
Stab for oppvekst, utdanning og kultur