Endring i resten av årets dugnader

Kamp og dugnadsoversikt er endret noe, etter at mange kamper ble utsatt fra 2021.
Oversikten for februar og mars er nå oppdatert på hjemmesiden vår.

I korte trekk er det 4 typer dugnader:
FIRI Dame kamper – krever 3 voksne/4 spillere 

FIRI Herre kamper – krever 4 voksne/4 spillere

Sekretariat – 4 ungdomsspillere. På damekampene er de Spottere

BedSyss Serien – et helt lag med foreldre, noen ganger 2 lag.

Det er egne instrukser til de ulike dugnadene.
Ved spørsmål ta kontakt med noen i Styret, eller Lea på basket@basketstormungdom-no