Endelig åpner kommunen opp for innendørstreninger

Til alle ungdomsspillere i Tromsø Storm Ungdom

Endelig åpner kommunen opp for innendørstreninger i hall!

Treningene starter opp denne uka og klubben har fått tildelt onsdager i Tromsøhallen. Vi har fått tillatelse til å ha tre grupper (hver med 1 ansvarlig og 15 spillere) og de skal trene i hver sin hall (A, B eller C). De eldste prioriteres først:

1) U17/U19 gutter

2) BLNO/U19 jenter

3) U14/U15 jenter

NB: Disse gruppene vil få nærmere informasjon om oppmøte av trenerne Kjetil (BLNO/U19 jenter) og Baard (U17/U19 gutter U14/U15 jenter). For å ha kontroll med navn og antall kan bare spillere som får invitasjon fra disse komme på treningene.

Øvrige grupper i klubben vil bli prioritert til de neste ledige treninger i neste uke. Da vil kommunen forhåpentligvis åpne mer halltid.

Viktige regler:

  1. Spillere som har symptomer på sykdom skal ikke møte.
  2. Spillere som ankommer skal ikke møte eller ha kontakt med spillere som er på vei ut.
  3. Foreldre og søsken har ikke lov til å gå inn i eller oppholde seg i hallen, kun spillerne.
  4. Det er fortsatt viktig at spillere og ansvarlige følger gode rutiner for hygiene, spesielt håndhygiene.
  5. Regel om 1 m regel mellom spillerne må følges, men ball kan nå sentres.
  6. Det er særlig smittefare ved idrettsaktivitet på grunn av økt spytt og slimdannelse, samt svette, som igjen gjør at utøvere oftere tar seg i ansiktet. Dette bør så langt det lar seg gjøre unngås. Spillerne skal ha med seg egen håndduk og vannflaske som skal plasseres i/ved bag, som i sin tur skal plasseres i god avstand fra hverandre langs med vegg.

Vi får lov til å trene så lenge vi overholder smittevernregler så vi ber alle om å være nøye med å følge disse.

For øvrig arbeider klubben hardt med å planlegge et godt sportslig tilbud for alle spillere i klubben neste sesong.

Hilsen sportslig utvalg/styret