Ekstraordinær årsmøte for Tromsø Storm Ungdom 2020

Dato:   Tirsdag 13. oktober 2020
Tid:     Kl. 18.30 – 19.30
Sted:  Rødbanken, Tromsø Sentrum. Inngang Fredrik Langes gate.

Det minnes om at bare medlemmer over 15 år med betalt medlemskontingent har stemmerett, samt at valgbarhetsbegrensningene i NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 gjelder fullt ut på årsmøtet.

Vi oppfordrer likevel alle spillere, trenere, foreldre og andre frivillige til å møte opp for å få innblikk i hvordan klubben drives.

Vel møtt