Dugnader

Som i alle andre frivillige organisasjoner, er vi også avhengige av frivillig innsats for å kunne betale våre løpende forpliktelser. Ved tegning av medlemskap forplikter derfor spillere og foreldre seg til å stille opp på våre dugnader i løpet av sesongen. Når det er sagt, er vi ikke blant de klubbene som har størst arbeidsmengde.

Dugnadsinnsatsen er stort sett begrenset til 2-3 oppmøter (billett/kiosksalg) med varighet 3-5 timer i forbindelse med BedSys-helger, regionseriehelger eller Tromsø Storm hjemmekamper. Dette blir informert om av foreldrekontakt eller klubbstyret i god tid før hver begivenhet. De som ikke har anledning til å møte må selv sørge for erstatter.

Foruten billett- og kiosksalg, gjennomfører vi et klubblotteri en gang i året hvor overskuddet går til klubben.