Dommerkurs 16-17.desember

Klubben har stadig behov for flere dommerressurser, og vi håper mange er intressert i å ta dette kurset! (Påmelding nederst i innlegget)

Informasjon om kurset, samt krav til å kunne ta kurset:

Det blir avholdt dommerkurs i Tromsøhallen 16.-17.desember. Det er enda litt usikkert om dette blir et kamplederkurs eller et aspirantdommerkurs. Alle som skal gjennomføre et aspirantdommerkurs må ha godkjent kamplederkurs. Vi ønsker derfor å kartlegge hvor mange som ønsker aspirantdommerkurs, og hvor mange av disse som allerede har kamplederkurs.

Kompetansekrav for både kamplederkurs og aspirantdommerkurs: Barneidrettens verdigrunnlag (NIF e-kurs). Dette kan man ta når som helst. Dommerløypen (basket.no)

Kamplederkurs: Deltaker må ha fylt 14 år

Aspirantdommerkurs: Deltaker må ha fylt 15 år

Mer informasjon om dommerkurset som er satt opp 16.-17.desember (kan bli endret til kamplederkurs):

Webdeler (nif.no)

Evt. spørsmål kan rettes til Kristin Åberg: kristin.aaberg09@gmail.com

Påmeldingslink: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemVVsO5IBgzNdDtIf5wuKbghdwRwsk3GWWvlEoi8bgnHr0MQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pli=1