Deltakelse i seriespill

Beredskapsgruppen har i dag vedtatt at ingen lag kan delta i serier i andre regioner eller i utlandet ut kalenderåret 2020.

Beslutningen er tatt basert på retningslinjene til NIF angående konkurransegrenser, og rådene fra regjerningen og helsemyndighetene vedrørende reise.

Beslutningen medfører at deres deltakelse i seriespill i Region Øst og Vest ikke vil være mulig.

Dette var ingen lett beslutning å ta da lagene deres vil gå glipp av verdifull kamperfaring. NBBF ønsker å se på andre løsninger, eller tiltak, innenfor regionsgrensene som kan bidra til ivaretakelse av medlemmene som mister en inspirerende mulighet denne høsten.

NBBF følger med på smitteutviklingen i samfunnet og potensielle konsekvenser dette kan få for blant annet avvikling av seriespill. Dette gjelder særlig for barne- og ungdomsidretten vår.

NIF har presisert at barne- og ungdomsidretten kan starte opp konkurranseaktivitet igjen innenfor særidrettenes regionale geografiske inndeling:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/regjeringen-gjenapner-barne–og-ungdomsidretten-fra-1.-august/

Det er foreløpig usikkerhet knyttet til når vi kan starte opp igjen med aktivitet for breddeidretten vår (senior).

Beredskapsgruppen i NBBF har med det som bakgrunn vedtatt følgende: 

Ingen klubber/lag vil få godkjent å delta i konkurranser utenfor sin regions geografiske grense ut 2020

Ingen klubber/lag vil få godkjent å arrangere turneringer/kamper i Norge med utenlandske lag ut 2020.  

Ingen klubber/lag vil få godkjent deltagelse i turneringer/kamper  i utlandet ut 2020.  

Unntatt fra ovenstående er aktivitet definert som toppidrett av NIF 

(Landslag, BLNO Kvinner og BLNO Menn).

Klubber som omfattes av unntaket må søke NBBF om tillatelse innen 14 dager før avreise.

Søknaden skal inkludere deltakerliste, dato og sted og destinasjonenes fargekode gitt av myndighetene, samt en kort oppsummering av smittevernstiltak tilknyttet idretten.

Med vennlig hilsen,

Brent Hackman

Sportssjef