Covid-19 retningslinjer for bruk av idrettshaller og gymsaler høsten 2020

Tromsø kommunes retningslinjer for bruk av idrettshaller og gymsaler fra 17.08.20

Sesongen for hallidrett i Tromsø kommune starter mandag 24.08.2020. I den forbindelse har Tromsø kommune ved idrett, idrett-drift i samarbeid med kommuneoverlegen og Fagrentutarbeidet dette dokumentet, med vedlegg, for å møte den oppdaterte veilederen for smittevern.

Smitteforebyggende tiltak
Nivået på de smittereduserende tiltakene for trening innen organisert idrett vil være avhengig av smittesituasjonen. Tromsø kommune følger helsedirektoratets og smittevernoverlegens anbefalinger til hvilket nivå av smittereduserende tiltak som følges.
Per august 2020 gjelder gult tiltaksnivå nivå nasjonalt. Fra 1. august er det delvis ulikhet i råd for barn/ungdom under 20 år og voksne fra og med 20 år.

Tabeller: Tiltaksnivåer for trening innen organisert idrett. Tabellene gjelder ikke for toppidrett. For toppidretten gjelder egen veiledning fra NIF og eventuelle særforbund.

Last ned vedleggene for å lese alle retningslinjene.