Bli medlem i dag

Vi ønsker oss stadig flere medlemmer i klubben, enten som utøver, trener, frivillig eller støttemedlem.
Send inn skjemaet under, så er første trinn mot medlemskap unnagjort. De resterende trinnene går som en lek.

Trykk på denne lenken for å komme til innmeldingssiden.

Har du spørsmål i forbindelse med å bli spiller eller trener i Tromsø Storm Ungdom, kan trenerkoordinator
Lars Olav Sparboe kontaktes på telefon 950 58 338 eller e-post sparboe@akvaplan.niva.no