BedSys serie 28.oktober

NB! Merk endringene i kampoppsettet

Da er kampoppsettet klart for helgens BedSys! Skjemaet har vært ute på høring over helgen og nå skal alle hensyn være møtt. Kampene foregår på Tromstun på 2 baner samtidig. Det vil være kiosksalg😊

Lagene som står som «sekreteriatsansvarlig» må stille med 1-2 folk til sekreteriatet. Her vil dere få en liten opplæring, det er ikke vanskelig arbeid:) Dette laget er også hjemmelagene og må i Storm Ungdom sitt tilfelle stille med vit drakt hvis de møter et annet Storm Ungdom lag. Hvis de møter et TBBK lag trenger de ikke være hvit.⛹️‍♀️⛹️‍♂️

Midt på dagen vil Coach Webb og et par spillere fra Tromsø Storm sitt elitelag kjøre en 30min skillsøkt felles med alle spillerne i hallen. Her vil de få jobbet litt med individuelle skills, og kanskje få prøvd ut noen kule øvelser de kan jobbe med hjemme🤩

Det er ønskelig at lagene er til stede i hallen 30 min før kampstart, da vi noen ganger vil starte kampene litt tidligere dersom alle spillerne er der.

Under følger kampoppsett:

Send mail til basket@stormungdom.no ved spørsmål