Basketcamp 12.-14. august

Sommerens basketcamp arrangeres av Tromsø Storm Ungdom og ledes av klubbens nye hovedtrener Stefan Petterson.
Treningsopplegget legges opp etter alder og nivå på spillere i samarbeid med unge trenere i klubben.

Alle treninger gjennomføres i Tromsøhallen, og tidspunkt og hall er den samme alle dager.

Kl. 10.00 – 12.00 Hall C U10 – U13

Kl. 12.20 – 14.30 Hall B U14 – U16

Kl. 15.00 – 17.00 Hall A U17 – U19

Pris for deltagelse 500kr.

NB! På grunn av Corona-restriksjoner har vi kun mulighet til å tilby plass til 20 spillere per gruppe. Betaling gjøres derfor etter at påmelding er bekreftet på e-post.

Betales til Tromsø Storm Ungdoms konto: 4750.24.96634. Merk betalingen «Basketcamp august 2020» og navn på spiller.

Husk coronareglene:

1. Spillere som har symptomer på sykdom skal ikke møte.
2. Spillere som ankommer skal ikke møte eller ha kontakt med spillere som er på vei ut.
3. Foreldre og søsken har ikke lov til å gå inn i eller oppholde seg i hallen, kun spillerne.
4. Det er fortsatt viktig at spillere og ansvarlige følger gode rutiner for hygiene, spesielt håndhygiene.
5. Regel om 1 m regel mellom spillerne må følges, men ball kan nå sentres.
6. Det er særlig smittefare ved idrettsaktivitet på grunn av økt spytt og slimdannelse, samt svette, som igjen
gjør at utøvere oftere tar seg i ansiktet. Dette bør så langt det lar seg gjøre unngås. Spillerne skal ha med
seg egen håndduk og vannflaske som skal plasseres i/ved bag, som i sin tur skal plasseres i god avstand fra
hverandre langs med vegg.

Vi ber alle om å være nøye med å følge disse.

Kontaktperson: kristin.aaberg09@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMSIoO560qtcgLwQNUVQHhBahUo90B7oZr30P77AHL0nlcBQ/viewform?vc=0&c=0&w=1