Barnas dag i Skarphallen

«For 4. gang skal vi feire Barnas dag i Tromsø, og FN Barnekonvensjonen art.31. «Barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv»

«Verdien av å ha en aktiv og meningsfull fritid er stor, og strekker seg lengre enn bare idrettsdeltagelse. Vi vil at alle barn i Tromsø som ønsker dette skal få mulighet til å delta i idrett. Tromsø er en mangfoldig og internasjonal by med opp mot 140 nasjonaliteter, og idrettens organisering og utbredelse slik vi praktiserer den i Norge er ikke like kjent for alle. Heller ikke alle vet hvilke støtteordninger som finnes for økonomisk bistand til barnas deltagelse.»
Tromsø Idrettsråd

Topp stemning hos Tromsø Storm Ungdom på Barnas dag i Skarphallen. Embla, og Fatima fra eliteserielaget og ungdommer fra jentelaget lærer opp ivrige talenter.