Årsmøte utsatt

Til medlemmene i Tromsø Storm Ungdom

Årsmøtet er utsatt til 27. april klokken 18.00 i Rødbanken, Sentrum.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13. april 2023 til post@stormungdom.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Tromsø Storm Ungdom sin hjemmeside, www.stormungdom.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tromsø Storm Ungdom i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tromsø Storm Ungdom. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på post@stormungdom.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret