Årsmøte Tromsø Storm Ungdom 2020

Dato:   Torsdag 25. juni 2020
Tid:     Kl. 1800 – 2000
Sted:  Auditoriet ved Kroken Skole, B A Løvolds veg 20, 9022 Krokelvdalen.

Det minnes om at bare medlemmer over 15 år med betalt medlemskontingent har stemmerett, samt at valgbarhetsbegrensningene i NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 gjelder fullt ut på årsmøtet.

Vi oppfordrer likevel alle spillere, trenere, foreldre og andre frivillige til å møte opp for å få innblikk i hvordan klubben drives.

Vel møtt

Sakspapirer 2020.pdf