Årsmelding og sakspapirer, Årsmøte 2024

Til medlemmene i Tromsø Storm Ungdom

Vedlagt årsmelding og sakspapirer til årsmøte i Tromsø Storm Ungdom.

Årsmøtet avholdes 21. mars klokken 18.00 i Rødbanken, Sentrum.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tromsø Storm Ungdom i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tromsø Storm Ungdom. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret