Agenda foreldrekontaktmøte

4 oktober kl 1900 til 2100 i 1.etasje på Rødbanken (Bankhjørnet)

(første timen mest nyttig for nye foreldrekontakter/foreldre)

Møtet er en foreldrekontakts beste verktøy for å enkelt manøvrere seg. Man sparer mye tid når man vet hvem, hva og hvor.

Har laget ennå ikke valgt en foreldrekontakt kan uansett forelder komme, så er info fra dette møtet et godt utgangspunkt når man organiserer et nytt lag.

Den som stiller fra laget sender en mail og bekrefter til styremedlem Renate V. Sørensen på renvibso@hotmail.no. Skriv navn på forelder og lag.

 • Om Tromsø Storm Ungdom, medlemmer, trenere, styret og sportslig utvalg
 • Klubbens inntekter og utgifter.
 • Vakter og dugnader
 • Presentere hjemmeside/facebookside
 • Tips til bruk av SPOND
 • Rollen foreldrekontakt – Å styre et lag
 • Innmelding via Min Idrett – forsikring
 • Medlemsavgifter
 • Inkluderingsfondet og søknad om økonomisk støtte fra Tromsø kommune
 • Årshjulet så langt
 • Lotteri 2022
 • Retningslinjer ved reiser
 • Instrukser vakter BLNO-kamper og egne turneringer
 • Arrangementskomite, fra alle lag.
 • Lagkonto/kasse
 • Sekretariatet unders barnas kamper
 • Region Nord
 • Eventuelt.