Day

februar 8, 2021
08
feb
2021

Søk Inkluderingsfondet

Fondets formål er å gi barn og ungdom som er medlemmer av Tromsø storm Ungdom, mulighet til å delta på aktiviteter med laget sitt som en ellers ikke ville kunne deltatt på, grunnet private økonomiske forhold. Eksempler kan være turneringer, treningssamlinger, sosiale tilstelninger med laget eller årlig trenings- og medlemsavgift. Midler kan dekke utgifter i sin helhet eller delvis. ...
Les mer!