Day

november 3, 2020
03
nov
2020

Fritidskortet

Fritidskortet er et nasjonalt pilotprosjekt fra Bufdir. De tolv pilotkommunene, inkludert Tromsø, skal i 2020/21 prøve ut tilskuddsordningen. Formålet med fritidskortet er å få flere barn og unge til å delta på fritidsaktiviteter.Tilskuddet dekker utgifter til faste organiserte fritidsaktiviteter på inntil 800 kroner per halvår. Alle barn fra 6 til 18 år i skolekretsene Sentrum,...
Les mer!