Day

september 3, 2020
03
sep
2020

Oppdatering retningslinjer

Etter dialog med idrettslagene har vi nå gjort noen små endringer i retningslinjene. Vedlagt ligger oppdatert versjon. Vil og poengtere at dersom det er noen yngre treningsgrupper der barn har behov for å ha en forelder med, vil det være mulig dersom forelderen telles inn som en utøver i treningsgruppen. Dem samlede gruppen da bestående...
Les mer!