Day

juli 6, 2020
06
jul
2020

Protokoll Årsmøtet 2020

Signert årsmøteprotokoll. http://stormungdom.no/wp-content/uploads/2020/07/ProtokollÅrsmøteTromsøStormUngdomJuni2020Signert.pdf Sak 10 ble ikke godkjent av årsmøtet. Vedtak: Styrets forslag til budsjett i sakspapirene forkastes. Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte snarest mulig der styrets redigerte forslag til budsjetter står på dagsorden. Styret vil innkalle til ekstraordinært årsmøte i månedsskiftet august/september.
Les mer!